نام محصول : پرس کابلشو دستی


برند: ایران - چین - تایوان


مدل: دستی-هیدرولیک


مشخصات پرس کابلشو (جغجغه ای - دستی - هیدرولیک)