نام محصول : پلاک تابلویی پلاستیکی


برند: -


مدل: -


برای نام گذاری و ثبت مشخصات  روی بدنه اصلی تابلو نصب می شود