نام محصول : سرسیم برنجی بدون روکش


برند: -


مدل: -


سرسیم های برنجی در اشکال و سایزهای مختلف عرضه میگردد