نام محصول : وایرشو


برند: FATO


مدل: -


وایرشو های FATO

جهت اتصال مطمئن و سریع یک سیم در یک سلول ترمینال از وایرشو های روکش دار استفاده می گردد.

روش کار به این صورت است که کابل در قسمت روکش دار پرس میشود و قسمت برهنه به راحتی در سلول ترمینال قرار می گیرد.

این نکته را باید در نظر گرفت با توجه به سایز وایرشو باید از پرس مخصوص آن سایز استفاده شود.


مزایای استفاده از وایرشو :

    اتصال مطمئن تر سیم به ترمینال
    ایمنی بالاتر عایق کاری سیم
    عدم نیاز به استفاده از چسب برق
    سرعت کار بالاتر
    قیمت مناسب تر

 

                                                                            مشخصات وایرشو

مشخصات وایرشو دوبل