نام محصول : جیب تابلو


برند: -


مدل: -


قابل نصب و چسباندن بر روی تابلو های برق برای نگهداری نفشه و اطلاعات مربوط به آن مورد استفاده قرار می گیرد