نام محصول : ترمینال ریلی ارت


برند: رعد


مدل: RET


                                         مشخصات فنی ترمینال ارت رعد (RET)