نام محصول : روکش حرارتی (شیرینگ حرارتی)


برند: WOER


مدل: حرارتی


روکش حرارتی   Woerمحافظت کابل در مقابل سایش ، مواد شیمیایی ، آب و هوا نیست .از آن می توانید برای بسته بندی ، دسته بندی و آسیب دهی هر چیزی استفاده کنید.شما با یک حرارت کوچک می توانید برای کاهش انداره این روکش های حرارتی اقدام کنید.

مشخصات:

 • ماده تشکیل دهنده: پلی الفین انعطاف پذیر، بدون هالوژن، ضد شعله، خود خاموش شونده، پیوند متقابل شده
 • درجه حرارت کاری: ۴۵ – درجه تا ۱۲۵ + درجه سانتی گراد
 • دمای مورد نیاز جهت حداقل جمع شوندگی: ۷۰ + درجه سانتی گراد
 • دمای مورد نیاز جهت حداکثر جمع شوندگی: ۱۲۰ + درجه سانتی گراد
 • ضریب جمع شوندگی: ۲:۱
 • انقباض طولی: کمتر از % ۵ (بر اساس آزمون A STM D 2671)
 • مطابق با استاندارد RoHS و Sony
 • مقاومت کششی: ۱۰/۴ Mpa (بر اساس آزمون A STM D 2671)
 • مقاومت کششی پس از آزمون پیرشدگی حرارتی: بیشتر از ۷/۳ Mpa (شرایط: +۱۵۸ درجه سانتی گراد، مدت زمان: ۱۶۸ ساعت)
 • کشش: % ۲۰۰ (بر اساس آزمون A STM D 2671)
 • کشش پس از آزمون پیرشدگی حرارتی: بیش از % ۱۰۰ (شرایط: +۱۵۸ درجه سانتی گراد، مدت زمان: ۱۶۸ ساعت)
 • شوک حرارتی: بدون چکیدن، بدون ترک خوردگی (شرایط: +۲۲۵ درجه سانتی گراد، مدت زمان: ۴ ساعت)
 • مقاومت دی الکتریک: بیشتر از ۱۵ kV/mm (بر اساس آزمون IEC 243)
 • مقاومت حجمی: بیش از ۱ × ۱۰۱۴ Ω.cm (بر اساس آزمون )IEC 93)
 • تحمل ولتاژ: بدون فروپاشی (بر اساس آزمون ۲۵۰۰ ، A STM D 2671 ولت متناوب، مدت زمان: ۱ دقیقه)
 • مقاومت در برابر خوردگی: قبول (شرایط: +۱۵۸ درجه سانتی گراد، مدت زمان: ۱۶۸ ساعت)
 • سازگاری با مس: قبول (شرایط: +۱۵۸ درجه سانتی گراد، مدت زمان: ۱۶۸ ساعت)
 • رنگ: سیاه، شفاف، قرمز، زرد، آبی، سبز، سفید، زرد و سبز تلفیقی (ارت)

 

 

لیبل های حرارتی سیم و کابل                   روکش حرارتی زیپی چسب دار                     نوار حرارتی چسب دار عایق                                                                                                                                          

                                                                 

درپوش حرارتی (اِند کپ) ساده و                               درپوش حرارتی (اِند کپ)                        دو نظام، سه نظام، چهار نظام، و 

          ولو دار کابل                                             آند های فدا شونده                                  پنج نظام حرارتی کابل

              

 

 

لیست قیمت روکشهای حرارتی WOER

(دارای درصد تخفیفات ویژه)

 مشخصات روکش های حرارتی  WOER