نام محصول : شماره سیم حلقه ای


برند: FATO


مدل: شماره سیم حلقه ای


مشخصات شماره سیم حلقه ایFATO :

جنس : ساخته شده از بهترین  پی وی سی

 در مقابل روغن، گریس، و دیگر مواد فرسایشی مقاوم است.

EC - 0 جهت شماره گذاری سیمهای  1-5/0
EC - 1 جهت شماره گذاری سیمهای 4 -5/1
EC - 2جهت شماره گذاری سیمهای 10 -6
EC - 3جهت شماره گذاری سیمهای 25-10