نام محصول : کلید محافظ جان


برند: اشنایدر الکتریک


مدل: ID-RCCB


حساسیت 30mA: حفاظت در برابر تماس مستقیم (مطابق با استاندارد IEC 364)

 نوع B: حفاظت از تاسیسات با یکسو کننده سه فاز
 نوع "si": حفاظت از مدارهای حساس (تجهیزات رایانه)