نام محصول : نوار دور درب


برند: -


مدل: -


نوار دور درب لاستیکی برای جلوگیری از ضربه های شدید و ورود گردوغبار مورد ستفاده قرار می گیرد