نام محصول : گلند پلاستیکی کابل


برند: FATO


مدل: M - PG


رنگ: سیاه و خاکستری
دمای عملیاتی : -40 - 100 سانتی گراد

مشخصات گلند پلاستیکی کابل  FATOمدلM

مشخصات گلند پلاستیکی کابل  FATOمدلM

مشخصات گلند پلاستیکی کابل  FATOمدلPG