نام محصول : نوار آپارات 3M


برند: 3M


مدل: -


نوار آپارات 3M جهت ترمیم کابلهای آسیب دیده و جهت مفصل بندی و عایق کردن اتصال بین دو کابل استفاده میگردد.
این نوار شامل روکش نایلونی میباشد که قبل از مصرف از نوار اصلی جدا میگردد.

در دو سایز 2و4 سانتی متر موجود است