نام محصول : پایه بست کوچک وبزرگ


برند: KSS


مدل: HC


جنس : موارد نایلونی

ساخته شده برای حمل سیم های سبک در نقاطی که امکان سوراخ کاری وجود ندارد

پیش از نصب ،محل نصب را از هرگونه آلودگی پاک کنید