نام محصول : بیمتال اشنایدر


برند: اشنایدر الکتریک


مدل: LRD


دستی و اتوماتیک تنظیم مجدد
تنظیم مجدد برق از راه دور
موارد استفاده:
صنعت، زیرساخت ها، ساختمان، و غیره
حفاظت از موتور استاندارد حفاظت خط حفاظت: اضافه بار موتور، به تاخیر انداختن، از دست دادن فاز