نام محصول : سرسیم مسی (روکش دار)


برند: FATO


مدل: -


                                                               انواع سرسیم های مسی روکش دار 

                                                              انواع سرسیم گرد

                          انواع سرسیم دوشاخ

 

                                    انواع سرسیم سوزنی ، موف ،مادگی کولری و روکش دار