نام محصول : گلند فلزی سرگرد کابل


برند: -


مدل: PG-M


استفاده : جهت عبور کابل و نگه داشتن و همچنین محافظت از کابل در هنگام عبور از ورق تابلو ویا بدنه
جنس : استیل و یا برنج

 

                                                 مشخصات گلند فلزی سرگرد کابل مدل  PG