نام محصول : روکش نسوز(وارنیش)


برند: -


مدل: نسوز


وارنیش سیلیکون و روکش نسوز    
    

وارنیش های سیلیکونی  7KV:این وارنیشها از سایز 1 الی 50  موجود میباشد